עכשיו אני יכולה לכתוב על זה
נאמר להחליט שזה בקפיצות של 2 טאבים

או בקפיצה של טאב אחד